Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Zrzut_ekranu_2021-04-20_o_15.17.17-removebg-preview

Specjalizujemy się w opiece i terapii nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.Jesteśmy do dyspozycji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.  

Co zapewniamy ?

„Niebieski koralik” powstał z myślą o dzieciach niepełnosprawnych i dzieciach autystycznych. Stworzyliśmy placówkę, w której dzieci z zaburzeniami rozwojowymi są pod stałą opieką doświadczonych terapeutów i pedagogów. „Niebieski koralik” to także Ośrodek Terapeutyczny Pruszcz Gdański. W ofercie Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia Psychologiczna, Terapia Logopedyczna, Terapia Pedagogiczna, Sala Poznawania Świata Snoezelen, Hipoterapia. Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych Pruszcz Gdański, Gdańsk – Trójmiasto.

Nasi specjaliści

Nauka - zabawa - rozwój

Logopeda wczesnej interwencji

Nasza specjalistka od zaburzeń mowy oraz komunikacji na podłożu neurologicznym. Wykonuje m.in. test KOLD, który bada inteligencję i pozwala na dokonanie diagnozy trudności, z jakimi mierzy się dziecko oraz test KORP, służący do oceny rozwoju psychourazowego.

Fizjoterapeutka oraz Terapeuta integracji sensorycznej

Specjalistka od rehabilitacji oraz terapii sensorycznej. Pracuje z maluchami nad zaburzeniami rozwoju fizycznego oraz neurologicznego. Najczęściej można ją spotkać na naszej sali sensorycznej. Niezwykle motywuje dzieci do działania.

Terapeuci - oligofrenopedagodzy

Oceniamy, co dziecko już potrafi oraz jakiego postępu jest w stanie dokonać w najbliższym czasie. Naszym celem jest pobudzenie i zachęcenie do wysiłku intelektualnego.

Nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Trening ten pomaga dzieciom, które są nieśmiałe oraz mają problem z interakcjami społecznymi. Jest on również terapią polecana dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD.

Psychologowie dziecięcy

Bacznie przygląda się każdemu dziecku, diagnozując zaburzenia i wprowadza pożądaną terapię. Otacza wszystkie dzieci, opieką i potrzebnym ciepłem. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz indywidualne konsultacje dla Was, drodzy rodzice.

Pedagodzy

Pedagodzy codziennie organizują dzieciom gry, zabawy, wyprawy i przede wszystkim uczą Państwa pociechy funkcjonować w świecie. Dzieci otrzymują od nich ogromne wsparcie i opiekę. Zatrudniamy również pedagoga, specjalizującego się w nauce języka angielskiego.

Zapraszamy !

Chcielibyśmy zaprosić Państwa pociechy na Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 2 do 7 lat, które uczęszczają do naszego przedszkola, jak i maluchy z zewnątrz. Trening prowadzony jest również w ramach działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Zajęcia odbywają się w grupach i pracujemy na nich m.in. nad umiejętnością nawiązywania relacji, radzeniem sobie z emocjami, współpracą w grupie, rozwiązywaniem konfliktów, odreagowywaniem napięć emocjonalnych oraz umiejętnością samokontroli. Trening prowadzony jest w naszej placówce. Zapraszamy do kontaktu